print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Mzamomhle

Economische zelfstandigheid door goede en veilige kinderopvang in Zuid Afrika
Info Sinds 1 oktober 2012

Dit willen we oplossen

Gebrekkige kinderopvang en voorschoolse opvang in de townships van Zuid Afrika, onveilige leefomgeving met onvoldoende zorg en educatie. Dit leidt tot hoge schooluitval in een latere fase en belemmert de ontwikkeling tot economische zelfstandigheid, nu en in de toekomst.

Dit is waar we trots op zijn

Stichting Mmzamomhle wordt gezien als een organisatie die het initiatief heeft genomen voor de realisatie van een aantal sterke opvangbedrijven. Dit leidt tot versterking van de community en trots. Met verschillende stakeholders kunnen wij nu de stap zetten naar opschaling.

Dit willen we bereiken
Door het initiëren van de bouw van kinderdagverblijven en opleiden van de leidsters ontstaan economisch duurzame kinderdagverblijven, deze bieden de kinderen een veilige opvang, stimulerende leeromgeving en een dagelijkse maaltijd. Ouders kunnen zich wijden aan hun baan.
Dit gaven we uit in 2017 € 27.966
 • Maatschappelijk doel 85%
 • Wervingskosten 1%
 • Kosten administratie en beheer 14%
Zo bereiken we ons doel
 1. Initiëren en financieel bijdragen aan de bouw van kinderdagverblijven
 2. Initiëren van opleidingen voor de leidsters
 3. Stimuleren van samenwerking tussen onderneemsters/leidsters, kenniscentra en lokale overheid
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 23.704
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 93.869
 • Particulieren 15%
 • Bedrijven 41%
 • Organisaties zonder winststreven 44%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 146.518
 • Continuïteitsreserve 3% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 97% Bestemming door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in Zuid-Afrika
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl